Day: March 12, 2021

Life is Strange

Life is Strange เกมสุดผจญภัยข้ามเวลาสุดพิศวงLife is Strange เกมสุดผจญภัยข้ามเวลาสุดพิศวง

Life is Strange อดีต ปัจจุบันและอนาคตที่เชื่อมต่อกัน การตัดสินใจที่ส่งผลถึงสิ่งในภายภาคหน้า เกมผจญภัยสุดแฟนตาซีที่จะคุณสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของการผจญภัยข้ามเวลาเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไป และการกระทำของคุณจะส่งผลเช่นไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเท่านั้นLife is Strangeเกมสุดพิศวงที่จะเล่าเรื่องราวในนอดีตที่คุณไม่อาจจะลืมเลือนและยังคงติดอยู่ในใจตลอดไป การแก้ไขอดีตที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนไปตลอดกาล Life is Strange เกมผจญภัยที่จะพาผู้เล่นท่องเวลาแก้ไขอดีตLife is Strangeเกมสุดพิศวงย้อนเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีต ปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าผลลัพธ์ของมันจะออกมาเป็นเช่นไร มันคือการตัดสินใจของคุณLife is Strangeเกมโทรศัพท์มือถือหมวดผจญภัย ที่รูปแบบของเกมจะแบ่งพาร์ทออกเป็น 5ส่วนในการเล่น โดยจะเป็นเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของช่างภาพมากประสบการณ์  Max Caulfield ผู้ที่ได้ค้นพบว่าตนเองสามารถย้อนเวลาไปยังอดีตได้ และในขณะนั้นเองเธอก็กำลังสืบค้นความจริงเรื่องการหายตัวไปของเพื่อนสนิทอันเป็นที่รัก